چگونه از صفحه ویندوز ۱۰ عکس و ویدیو بگیریم؟

 

تاحالا شده برای کارهای مختلف نیاز داشته باشید که از صفحه‌ ویندوزتون اسکرین‌شات بگیرید آن را ضبط کنید؟ برای چگونگی انجام این کار این ویدیوی کوتاه را ببینید.