چگونه؛ روش جلوگیری از اضافه‌شدن ناخواسته به گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی