چک لیست: امنیت اپلیکیشن‌ها

برای استفاده از اپلیکیشن‌ها به این نکات توجه کنید:

-  از منابع رسمی و معتبر دانلود کنید

-  از اپ‌های متن‌باز استفاده کنید

-  سازنده اپ، باید شرکت معتبری باشند 

-  همیشه از آخرین نسخه استفاده کنید

-  فقط دسترسی‌های لازم را به اپ بدهید، نه بیش‌تر

-  هرگز از اپ‌های کرک‌شده استفاده نکنید